Aktiva filter:
criminal-justice-system

1 träff

Lunds universitet

Kränkningsersättning förutsätter enligt lagtexten en ”skada” men det är inte en fysisk eller medicinskt påvisbar personskada som avses, snarare är det den personliga integritetskränkning som brottsliga angrepp kan medför...

  • Karl Dahlstrand, Lunds universitet, Rättsociologiska institutionen
Publicerad: 2016-02-01
Åtkomst till data via SND