Aktiva filter:
cytokinesis

1 träff

Lunds universitet

system för att studera metall aggregerats toxiska effekter på luftvägarna är normalt sett inte anpassade för att utvärdera enstaka partikel egenskaper. Denna studien validerar ett system för sådana studier med hjälp av n...

  • Christian Svensson, Lunds tekniska högskola, Institutionen för designvetenskaper
Publicerad: 2016-03-01
Åtkomst till data via SND