Aktiva filter:
dissemination-of-information

12 träffar

Göteborgs universitet

Detta är den tjugotredje undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier. Riks-SOM 2008 genom...

  • Göteborgs universitet, SOM-institutet
Publicerad: 2010-04-01
Åtkomst till data via SND

Trafikverket

Detta är den sjunde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1987 hade det över...

  • Trafiksäkerhetsverket
Publicerad: 1996-01-01
Åtkomst till data via SND

Trafikverket

Detta är den åttonde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1988 hade det öve...

  • Trafiksäkerhetsverket
Publicerad: 1996-01-01
Åtkomst till data via SND

Trafikverket

Detta är den nionde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1989 hade det övergri...

  • Trafiksäkerhetsverket
Publicerad: 1996-01-01
Åtkomst till data via SND

Trafikverket

Detta är den andra studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomfördes första gången 1981. Studien är genomförd av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1982 hade de...

  • Trafiksäkerhetsverket
Publicerad: 1996-01-01
Åtkomst till data via SND

Trafikverket

Detta är den tredje studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som utförts sedan 1981. Studien har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1983 hade det övergri...

  • Trafiksäkerhetsverket
Publicerad: 1996-01-01
Åtkomst till data via SND

Trafikverket

Detta är den fjärde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1984 hade det över...

  • Trafiksäkerhetsverket
Publicerad: 1996-01-01
Åtkomst till data via SND

Trafikverket

Detta är den tionde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1990 hade det övergri...

  • Trafiksäkerhetsverket
Publicerad: 1996-01-01
Åtkomst till data via SND

Trafikverket

Detta är den femte studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1985 hade det överg...

  • Trafiksäkerhetsverket
Publicerad: 1996-01-01
Åtkomst till data via SND

Trafikverket

Detta är den sjätte studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1986 hade det övergri...

  • Trafiksäkerhetsverket
Publicerad: 1996-01-01
Åtkomst till data via SND