Sök och beställ data

11 träffar

Aktiva filter
dissemination-of-information

Göteborgs universitet

Detta är den tjugotredje undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier. Riks-SOM 2008 genom...

 • Göteborgs universitet, SOM-institutet
Publicerad: 2010-04-01

Trafikverket

Detta är den andra studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomfördes första gången 1981. Studien är genomförd av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1982 hade de...

 • Trafiksäkerhetsverket
Publicerad: 1996

Trafikverket

Detta är den fjärde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1984 hade det över...

 • Trafiksäkerhetsverket
Publicerad: 1996

Trafikverket

Detta är den femte studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1985 hade det överg...

 • Trafiksäkerhetsverket
Publicerad: 1996

Trafikverket

Detta är den sjätte studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1986 hade det övergri...

 • Trafiksäkerhetsverket
Publicerad: 1996

Trafikverket

Detta är den sjunde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1987 hade det över...

 • Trafiksäkerhetsverket
Publicerad: 1996

Trafikverket

Detta är den nionde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1989 hade det övergri...

 • Trafiksäkerhetsverket
Publicerad: 1996

Trafikverket

Detta är den tionde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1990 hade det övergri...

 • Trafiksäkerhetsverket
Publicerad: 1996

Trafikverket

Detta är den tredje studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som utförts sedan 1981. Studien har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1983 hade det övergri...

 • Trafiksäkerhetsverket
Publicerad: 1996

Göteborgs universitet

1970-talets diskussioner kring den framtida energiförsörjningen och kärnkraften inleddes i endräktens tecken. Samtliga partier ställde sig bakom riksdagsbesluten 1970 och 1971 om att Sverige skulle bygga 11 kärnkraftsagg...

 • Sören Holmberg, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
 • Karl Branzén, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
 • Jörgen Westerståhl, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 1982