Aktiva filter:
educational-expenditure

4 träffar

Umeå universitet

Denna undersökning är en uppföljning av två tidigare undersökningar genomförda 1986 och 1992. Ett antal av undersökningens frågor återfinns också i 1996 års ISSP-undersökning. Respondenterna fick för ett antal påståenden...

  • Jonas Edlund, Umeå universitet, Sociologiska institutionen
  • Stefan Svallfors, Umeå universitet, Sociologiska institutionen
Publicerad: 2003-01-01
Åtkomst till data via SND

Umeå universitet

Denna undersökning är en uppföljning av tre tidigare undersökningar genomförda 1986, 1992 och 1997. Ett antal av undersökningens frågor återfinns också i 1996 års ISSP-undersökning. Respondenterna fick för ett antal påst...

  • Jonas Edlund, Umeå universitet, Sociologiska institutionen
  • Stefan Svallfors, Umeå universitet, Sociologiska institutionen
Publicerad: 2002-01-01
Åtkomst till data via SND

Umeå universitet

Denna undersökning om svenska folkets inställning till skatterna finansierades av finansdepartementet genom 'Kommittén för utvärdering av skattereformen' (KUSK). Respondenterna fick för ett antal påståenden, hämtade från...

  • Jonas Edlund, Umeå universitet, Sociologiska institutionen
  • Björn Halleröd, Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
  • Stefan Svallfors, Umeå universitet, Sociologiska institutionen
  • +1
Publicerad: 1995-01-01
Åtkomst till data via SND

Umeå universitet

Frågeformuläret som användes vid denna undersökning konstruerades för att fylla olika syften. För det första ville man följa upp några av de fåtaliga frågor som tidigare ställts i andra svenska undersökningar. För det an...

  • Stefan Svallfors, Umeå universitet, Sociologiska institutionen
Publicerad: 1992-01-01
Åtkomst till data via SND