Sök och beställ data

4 träffar

Aktiva filter
emu

Sveriges Television AB

Denna vallokalsundersökning genomfördes i anslutning till folkomröstningen om ett svenskt deltagande i den europeiska ekonomiska och monetära unionen (EMU) den 14 september 2003. Frågan som väljarna tog ställning till va...

  • Sören Holmberg, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Torbjörn Thedéen, Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning
  • Hans Hernborn, Sveriges Television AB
  • Per Näsman, Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning
Publicerad: 2004-05-01

Göteborgs universitet

Detta är den femtonde riksomfattande studien i serien undersökningar kring partival, valdeltagande och opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Undersökningen ingår som steg två i pan...

  • Statistiska centralbyrån
  • Sören Holmberg, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Henrik Ekengren Oscarsson, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 2004-01-01

Umeå universitet

Denna undersökning är en uppföljning av tre tidigare undersökningar genomförda 1986, 1992 och 1997. Ett antal av undersökningens frågor återfinns också i 1996 års ISSP-undersökning. Respondenterna fick för ett antal påst...

  • Jonas Edlund, Umeå universitet, Sociologiska institutionen
  • Stefan Svallfors, Umeå universitet, Sociologiska institutionen
Publicerad: 2002-01-01

Göteborgs universitet

Detta är den trettonde undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier. Riks-SOM 1998 var den...

  • Göteborgs universitet, SOM-institutet
Publicerad: 2001-01-01