Sök och beställ data

5 träffar

Aktiva filter
environment-and-public-health

Folkhälsomyndigheten

Miljöhälsoenkäten är en tvärsnittsstudie som visar självrapporterad förekomst av olika exponeringar, besvär och sjukdomar. Studien genomförs i samarbete mellan Institutet för miljömedicin (IMM) och Statistiska Centralbyr...

  • Antonios Georgelis, Stockholms läns landsting, Centrum för Arbets- och miljömedicin
Publicerad: 2017-06-16

Umeå universitet

Salut är en hälsosatsning för barn och ungdomar i Västerbotten. Salut-satsningen initierades år 2005 av Västerbottens läns landsting som ett svar på ökad förekomst av övervikt, fetma och karies hos barn och ungdomar i lä...

  • Anneli Ivarsson, Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för epidemiologi och global hälsa
  • Eva Eurenius, Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för epidemiologi och global hälsa
  • Marie Lindkvist, Umeå universitet, Handelshögskolan, Avdelningen för statistik
Publicerad: 2013-12-17

Folkhälsomyndigheten

Miljöhälsoenkäten är en tvärsnittsstudie som visar självrapporterad förekomst av olika exponeringar, besvär och sjukdomar. Studien genomförs i samarbete mellan Institutet för miljömedicin (IMM) och Statistiska Centralbyr...

  • Antonios Georgelis, Stockholms läns landsting, Centrum för Arbets- och miljömedicin
Publicerad: 2013-09-06

Folkhälsomyndigheten

Miljöhälsoenkäten är en tvärsnittsstudie som visar självrapporterad förekomst av olika exponeringar, besvär och sjukdomar. Studien genomförs i samarbete mellan Institutet för miljömedicin (IMM) och Statistiska Centralbyr...

  • Antonios Georgelis, Stockholms läns landsting, Centrum för Arbets- och miljömedicin
Publicerad: 2013-09-06

Umeå universitet

Betulaprojektet är en longitudinell studie av åldrande, minne och demens. Insamlingen till projektet pågick mellan 1988 -2014. Studien startade genom att 1000 slumpmässigt utvalda personer i Umeås kommun inkluderades f...

  • Lars Nyberg, Umeå universitet, Integrativ medicinsk biologi
  • Lars-Göran Nilsson, Stockholms universitet, Psykologiska institutionen
  • Rolf Adolfsson, Umeå universitet, Psykiatri
  • Lars Bäckman, Karolinska institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Publicerad: 2012