Aktiva filter:
friends

4 träffar

Göteborgs universitet

Hösten 2014 genomfördes den första undersökningen på SOM-institutet som riktade sig till svenskar boendes utomlands. Mätningen skedde genom samverkan mellan flertalet forskningsprojekt och utfördes vid SOM-institutet, Gö...

  • Göteborgs universitet, SOM-institutet
Publicerad: 2016-04-13
Åtkomst till data via SND

Göteborgs universitet

Hälsoresursprojektet bedrivs av forskargruppen GendiQ vid enheten för socialmedicin, Göteborgs universitet. Projektet undersöker vilka individuella, organisatoriska och samhälleliga faktorer som påverkar att sjukskrivna ...

  • Gunnel Hensing, Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
  • Kristina Holmgren, Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
  • Lena Andersson, Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
  • +3
Publicerad: 2010-01-01
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

I denna studie analyseras hur starkt och hur ofta människor i olika situationer upplever känslan av ensamhet, och vad man gör för att komma över denna känsla. Tre olika typer av ensamhetsupplevelser identifieras: ensamhe...

  • Lars Tornstam, Uppsala universitet, Sociologiska institutionen
Publicerad: 1991-01-01
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

The purpose of the survey is to describe and measure the Swedish class structure regarding mobility, political activity, attitudes and consciousness. A battery of questions addressed work-related issues such as supervisi...

  • Göran Ahrne, Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Publicerad: 1984-01-01
Åtkomst till data via SND