Aktiva filter:
fungi

4 träffar

Göteborgs universitet

Vi har systematiskt studerat vilka funktioner hos de cytosoliska molekylära chaperonerna av klassen Hsp70 hos jäst som krävs för att upprätthålla en normal livslängd.

  • Rebecca Andersson, Göteborgs universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi
  • Anna-Maria Eisele, Göteborgs universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi
  • Sarah Hanzén, Cochlear Nordic AB
  • +7
Publicerad: 2020-12-16
Åtkomst till data via SND

Sveriges lantbruksuniversitet

I mesocosmstudier undersöktes effekter av torka i nordliga vattendrag och hur ekosystemen förändrades utifrån rumslig fördelning av habitatfläckar i vattendragsfåran samt variation i ekologisk konnektivitet kopplad till ...

  • Amélie Truchy, Sveriges lantbruksuniversitet
Publicerad: 2020-02-28
Åtkomst till data via SND

Sveriges lantbruksuniversitet

Mikrosatellitdata för Lobaria pulmonaria, insamlade i Kuhmo i östra Finland. För fullständig beskrivning, se: Ronnås, C., Werth, S., Ovaskainen, O., Várkonyi, G., Scheidegger, C., & Snäll, T. (2017). Discovery of long...

  • Tord Snäll, Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken
  • Cecilia Ronnås, Sveriges lantbruksuniversitet
Publicerad: 2019-09-17
Åtkomst till data via SND

Sveriges lantbruksuniversitet

Data från observatiner av ullticka (Phellinus ferrugineofuscus) i Sverige. För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0225

  • Tord Snäll, Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken
  • Louise Mair, Newcastle University, Natural and Environmental Sciences
Publicerad: 2018-06-08
Åtkomst till data via SND