Sök och beställ data

2 träffar

Aktiva filter
headaches

Lunds universitet

Lund 80+ kohorten är en longitudinell populationskohort med sekventiell design som startade 1988. Vid det första insamlingstillfället bjöds alla 80-åringar (individer födda 1908) i Lund in för en första undersökning. Av ...

  • Torbjörn Svensson, Lunds universitet, Medicinska Fakulteten
  • Björn Slaug, Lunds universitet
Publicerad: 2014-08-29

Arbetslivsinstitutet

Datainsamlingen genomfördes på gymnasieskolor i Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län under hösten 2005. Studien bestod av två delar: 1. Frågeformulär till eleverna. 2. Ergonomisk bedömning av skolan...

  • Gunnar Palmerud, Arbetslivsinstitutet, Människa, teknik, organisation - Göteborg
  • Ewa Wigaeus Tornqvist, Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa
  • Allan Toomingas, Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa
  • Monica Mortimer, Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa
  • Eva Hansson Risberg, Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa
  • Anita Isaksson, Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa
  • Peter Palm, Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin
Publicerad: 2007