Sök och beställ data

2 träffar

Aktiva filter
heart-diseases

Göteborgs universitet

SCAPIS står för Swedish CArdioPulmonary bioImage Study och är ett världsunikt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lunga. Riskfaktormönstret för hjärt-kärlsjukdomar har under de senare decennierna ändrats då rökning ...

  • Johan Sundström, Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper
  • Göran Bergström, Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för medicin
  • Gunnar Engström, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
  • Carl Johan Östgren, Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa
  • Tomas Jernberg, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, Institutionen för medicin
  • Stefan Söderberg, Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Publicerad: 2014-11-19

Umeå universitet

OLIN står för Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten. OLIN-studierna är en epidemiologisk forskningsverksamhet som pågått i Norrbotten sedan 1985. Fokus ligger på astma, allergi, kronisk bronkit och kroniskt obstruktiv lung...

  • Eva Rönmark, Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
  • Anne Lindberg, Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
  • Bo Lundbäck, Göteborgs universitet, Avdelningen för invärtesmedicin
Publicerad: 2012