Aktiva filter:
landscape

3 träffar

Sveriges lantbruksuniversitet

Denna publikation är en del av projektet GINFRA – green rights-of-way infrastructure for biodiversity and ecosystem services. Projektets huvudsyfte var att kvantifiera om linjära infrastrukturmiljöer (såsom vägkanter och...

  • Juliana Dániel-Ferreira, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi
  • Åsa Berggren, Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi
  • Jörgen Wissman, Sveriges Lantbruksuniversitet, Centrum för biologisk mångfald
  • +1
Publicerad: 2021-08-26
Åtkomst till data via SND

Kungliga tekniska högskolan

Naturgeografen Axel Hamberg (1863-1933) inledde forskningen i den svenska massiven Sarek. Hambergs forskning var beroende på hjälp från ett antal Sámiska forskningsassistenter, bland annat Lars Nilsson Tuorda (1858-1930)...

  • Karin Granqvist, Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Publicerad: 2019-09-17
Åtkomst till data via SND

Lunds universitet

I den här studien undersöker vi förhållandet mellan fågelförekomst och intensitet i markanvändning i ett antal landskap (1km radie) belägna i Skånes slätt- och mellanbygd. I upp till 16 punkter (ca 400 m emellan varje) r...

  • Martin Stjernman, Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet
  • Ola Olsson, Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet
  • Henrik G. Smith, Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet
  • +1
Publicerad: 2019-01-25
Åtkomst till data via SND