Aktiva filter:
life-change-events

2 träffar

Karolinska Institutet

För att öka kunskaperna inom området psykisk ohälsa startades PART (Psykisk hälsa, Arbete, RelaTioner), en epidemiologisk studie som under sin första fas har kartlagt den psykiska sjukligheten bland 20-64-åringar i Stock...

  • Yvonne Forsell, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap
  • Ingvar Lundberg, Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin
  • Catharina Lavebratt, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Publicerad: 2012-11-20

Stockholms universitet

WOLF är paraplybenämningen på ett FoU-program som har en historik i ett projekt WOLF-Stockholm (Work-Lipids-Fibrinogen) som inleddes i Stockholm 1993 som ett samarbetsprojekt mellan dåvarande Arbetsmiljöinstitutet, Karol...

  • Hugo Westerlund, Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet
  • Torbjörn Åkerstedt, Institutet för psykosocial medicin
  • Lars Alfredsson, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin
  • +8
Publicerad: 2007-01-01