Aktiva filter:
life-events

5 träffar

Göteborgs universitet

Studien H85 är en av de longitudinella studierna från Göteborg där representativa populationer av äldre har följts över lång tid. (Information om studierna H70, 95+ och Kvinnoundersökningen finns via fliken Relaterade s...

  • Ingmar Skoog, Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Publicerad: 2015-04-22

Göteborgs universitet

Studien H70 är en av de longitudinella studierna från Göteborg där representativa populationer av äldre har följts över lång tid. (Metadata relaterade till H85, 95+ och Kvinnoundersökningen finns via fliken Relaterade st...

  • Ingmar Skoog, Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Publicerad: 2013-05-07

Göteborgs universitet

Hälsoresursprojektet bedrivs av forskargruppen GendiQ vid enheten för socialmedicin, Göteborgs universitet. Projektet undersöker vilka individuella, organisatoriska och samhälleliga faktorer som påverkar att sjukskrivna ...

  • Gunnel Hensing, Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
  • Kristina Holmgren, Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
  • Lena Andersson, Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
  • +3
Publicerad: 2010-01-01
Åtkomst till data via SND

Karolinska Institutet

REBUS-93 innebar att data insamlade om arbets- fritids- och familjesituation vid REBUS-undersökningen 1969/70, tillsammans med retroaktivt insamlad information om fysiska och psykosociala arbetsförhållanden för åren 1970...

  • Andreas Lundin, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap
  • Holger Theobald, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
  • Margareta Torgén, Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin
Publicerad: 2007-01-01
Åtkomst till data via SND

Lunds universitet

Undersökningen har genomförts av SIFO på uppdrag av Estoniagruppen vid Svenska kyrkans Forskningssekretariat i Uppsala. Undersökningen gjordes under en tvåveckorsperiod cirka två månader efter färjan M/S Estonias förlisn...

  • Göran Gustafsson, Lunds universitet, Sociologiska institutionen
Publicerad: 1997-01-01
Åtkomst till data via SND