Sök och beställ data

2 träffar

Aktiva filter
medication

Lunds universitet

Prevalensen av olika luftvägssjukdomar ökar i Skandinavien och även i andra delar av världen. I denna studie har en omfattande enkät med frågor som rör luftvägssjukdomar skickats ut till invånare i Malmö kommun med omgiv...

  • Nihlén Ulf, Lunds universitet
  • Peter Montnemery, Lunds universitet
  • Claes-Göran Löfdahl, Lunds universitet
  • Anna Lindgren, Lunds universitet
Publicerad: 2015-01-08

Lunds universitet

Etiologin för mjukdelssarkom är till största delen okänd. Till denna studie som startade 1988, och som fortfarande pågår, har det samlats in information från patienter med mjukdelssarkom med tillhörande kontroller. Alla ...

  • Håkan Olsson, Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi
Publicerad: 2014-12-11