Sök och beställ data

2 träffar

Aktiva filter
metabolism

Lunds universitet

Styrgruppen för Malmö Offspring Study: Peter Nilsson, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, enheten för internmedicin Olle Melander, Lunds universitet, Medicinska Fakulteten Jan Nilsson, Lund...

  • Olle Melander, Lunds universitet, Medicinska Fakulteten
  • Peter M Nilsson, Lunds universitet, Medicinska Fakulteten
Publicerad: 2017-02-07

Göteborgs universitet

Den epidemiologiska studien "1913 års män" påbörjades 1963. En tredjedel av alla manliga femtioåriga göteborgare kallades till en hälsoundersökning med fokus på hjärt-kärlhälsa. 973 män bjöds in, av dessa deltog 855 i st...

  • Annika Rosengren, Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin
  • Per-Olof Hansson, Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin
  • Gösta Tibblin
  • Lars Wilhelmsen, Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin
  • Henry Eriksson, Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin
  • Kurt Svärdsudd, Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
  • Catarina Welin, Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin
  • Lennart Welin, Göteborgs universitet, Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin
Publicerad: 2011