Aktiva filter:
motor-vehicles

30 träffar

Trafikverket

Detta är den 33:e studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet som genomförts sedan 1981. Undersökningen syftar till att att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Trafikverket är årlig beställa...

  • Trafikverket
Publicerad: 2015-05-08
Åtkomst till data via SND

Trafikverket

Detta är den 24:e studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Vägverket, som 2005 hade det övergripande ansvaret ...

  • Vägverket
Publicerad: 2008-01-01
Åtkomst till data via SND

Trafikverket

Detta är den 22:a studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförs av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Vägverket, som 2002 hade det övergripande ansvaret ...

  • Vägverket
Publicerad: 2008-01-01
Åtkomst till data via SND

Trafikverket

Detta är den tjugoförsta studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Vägverket, som 2001 hade det övergripand...

  • Vägverket
Publicerad: 2002-01-01
Åtkomst till data via SND

Trafikverket

Detta är den nittonde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Vägverket, som 1999 hade det övergripande ansv...

  • Vägverket
Publicerad: 2001-01-01
Åtkomst till data via SND

Trafikverket

Detta är den tjugonde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Vägverket, som 2000 hade det övergripande ansva...

  • Vägverket
Publicerad: 2001-01-01
Åtkomst till data via SND

Trafikverket

Detta är den artonde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet. Studien har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Vägverket, som 1998 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten...

  • Vägverket
Publicerad: 1999-01-01
Åtkomst till data via SND

Trafikverket

Detta är den sextonde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Vägverket, som 1996 hade det övergripande ansv...

  • Vägverket
Publicerad: 1998-01-01
Åtkomst till data via SND

Trafikverket

Detta är den sjuttonde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Vägverket, som 1997 hade det övergripande ans...

  • Vägverket
Publicerad: 1998-01-01
Åtkomst till data via SND

Trafikverket

This is the sixth survey in a series of surveys measuring and following up the general public's experiences and usage of Swedish roads, and looking into how the products and services of the National Road Administration a...

  • Vägverket
Publicerad: 1997-01-01
Åtkomst till data via SND