Aktiva filter:
neuropsychological-tests

2 träffar

Lunds universitet

45 patienter med tidigare utmattningssyndrom följdes upp efter 1,5 år. Neuropsykologisk undersökning, kortisolkoncentration i saliven över dygnet, dexametason suppressionstest och självskattningar av kognitiva problem ge...

  • Kai Österberg, Lunds universitet, Institutionen för psykologi
Publicerad: 2013-09-13

Karolinska Institutet

För att öka kunskaperna inom området psykisk ohälsa startades PART (Psykisk hälsa, Arbete, RelaTioner), en epidemiologisk studie som under sin första fas har kartlagt den psykiska sjukligheten bland 20-64-åringar i Stock...

  • Yvonne Forsell, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap
  • Ingvar Lundberg, Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin
  • Catharina Lavebratt, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Publicerad: 2012-11-20