Aktiva filter:
oceanography

1 träff

SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Beräkningar av bottenfriktionshastighet på grund av vågor för fem olika partikelstorlekar. Vågdata har modellerats med HYPAS, en spektralvågsmodell (Günther, Rosenthal, 1995). Se engelska katalogsidan för utförligare be...

  • Anette Jönsson, SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut
Publicerad: 2019-03-19
Åtkomst till data via SND