Aktiva filter:
oxygen

3 träffar

Göteborgs universitet

Vertikala profiler för stratifiering och spridningshastigheter av turbulent kinetisk energi längs transekt. Data samlades in under perioden 20 juni till 23 juni 2011 ombord på fartyget R/V Trygve Braarud. Vindförhålland...

  • Lars Arneborg, Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper
Publicerad: 2021-03-25
Åtkomst till data via SND

Polarforskningssekretariatet

Oden Southern Ocean 2008/09 var ett samarbete mellan Polarforskningssekretariatet och det amerikanska forskningsrådet National Science Foundation, NSF. För tredje säsongen i rad arbetade isbrytaren Oden i antarktiska va...

  • Polarforskningssekretariatet
Publicerad: 2018-02-20
Åtkomst till data via SND

Polarforskningssekretariatet

Innehåller data som samlats under den amerikanska-svenska expeditionen Oden Southern Ocean 2009/10, en internationell forskningskryssning med isbrytaren Oden. Data inkluderar: vattendjup, tryck, vattentemperatur, saltha...

  • Polarforskningssekretariatet
  • John Anderson, Rice University
Publicerad: 2018-02-02