Aktiva filter:
patients

1 hit

Uppgift ej tillgänglig, kontakta SND för mer information

Patientkohorten identifierades genom att söka efter individer med minst en spondylartritrelaterad diagnos (ICD-10-kod) registrerad i Region Skånes vårddatabas mellan 2003 och 2007. Kohorten besvarade två postenkäter, gen...

  • Stefan Bergman, FoU Spenshult
  • Ann Bremander, FoU Spenshult
  • Sofia Löfvendahl, Region Skåne, Epidemiologi och registercentrum syd
  • +3
Publicerad: 2014-02-27