Sök och beställ data

2 träffar

Aktiva filter
pets

Karolinska institutet

Både ärftliga och miljörelaterade faktorer påverkar risken att barn insjuknar i lung- och allergirelaterade sjukdomar, men hur dessa faktorer påverkar debutålder och prognos är föga studerat. Likaså är det okänt vilka fa...

  • Magnus Wickman, Karolinska institutet, Institutet för miljömedicin
  • Göran Pershagen, Karolinska institutet, Institutet för miljömedicin
  • Inger Kull, Karolinska institutet, Institutet för miljömedicin
  • Erik Melén, Karolinska institutet, Institutet för miljömedicin
  • Anna Bergström, Karolinska institutet, Institutet för miljömedicin
Publicerad: 2012

Göteborgs universitet

"ADONIX" står för "Adult-onset asthma and nitric oxide" och är samlingsnamnet för den populationsstudie som Enheten för Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs Universitet bedriver. 6685 slumpmässigt utvalda personer i ål...

  • Kjell Torén, Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
  • Anna-Carin Olin, Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Publicerad: 2012