Aktiva filter:
political-coalitions

1 träff

Södertörns högskola

Datasetet i "The Comparative Parliamentary Democracy Data Archive" består av data på regeringsnivå för 17 västeuropeiska demokratier från 1945 till och med 1 januari 1999. Totalt ingår 424 olika koalitions-, enpartis- oc...

  • Torbjörn Bergman, Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Kaare Strøm, University of California, San Diego, The Department of Political Science
  • Wolfgang Müller, University of Vienna, Department of Government
Publicerad: 2011-10-19
Åtkomst till data via SND