Aktiva filter:
political-party-policies

5 träffar

Göteborgs universitet

De svenska partiernas partiprogram från perioden 1887-2010. Dokumenten finns öppet tillgängliga via denna länk: http://snd.gu.se/vivill Svenska partiprogram och valmanifest bygger på projektet Vi vill....! Hundra år av...

  • Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
Publicerad: 2006-01-01
Åtkomst till data via SND

Göteborgs universitet

De svenska partiernas valmanifest från perioden 1887-2010. Dokumenten finns öppet tillgängliga via denna länk: http://snd.gu.se/vivill Svenska partiprogram och valmanifest bygger på projektet Vi vill....! Hundra år av ...

  • Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
Publicerad: 2006-01-01
Åtkomst till data via SND

Göteborgs universitet

Sedan 1986 har projektet Samhälle Opinion Massmedia (SOM) genomfört årliga rikstäckande undersökningar av svensk opinion. Hösten 1992 kompletterades den nationella undersökningen med en västsvensk undersökning vars syfte...

  • Göteborgs universitet, SOM-institutet
Publicerad: 1994-01-01
Åtkomst till data via SND

Göteborgs universitet

En medborgarundersökning i 28 svenska kommuner i anslutning till de kommunala valen 1991. Frågeområden som togs upp: Hur fungerar den offentliga servicen och hur stora insatser bör göras på olika områden; De politiska pa...

  • Folke Johansson, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Jörgen Westerståhl, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Lars Strömberg, Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor
Publicerad: 1992-01-01
Åtkomst till data via SND

Göteborgs universitet

The Swedish election study 1985 was carried out in connection with the general election on September 17. Many of the questions are replications of questions asked in previous election studies. The respondent were asked a...

  • Statistiska centralbyrån
  • Sören Holmberg, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Mikael Gilljam, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 1988-01-01
Åtkomst till data via SND