Sök och beställ data

2 träffar

Aktiva filter
pollen

Karolinska institutet

Både ärftliga och miljörelaterade faktorer påverkar risken att barn insjuknar i lung- och allergirelaterade sjukdomar, men hur dessa faktorer påverkar debutålder och prognos är föga studerat. Likaså är det okänt vilka fa...

  • Magnus Wickman, Karolinska institutet, Institutet för miljömedicin
  • Göran Pershagen, Karolinska institutet, Institutet för miljömedicin
  • Inger Kull, Karolinska institutet, Institutet för miljömedicin
  • Erik Melén, Karolinska institutet, Institutet för miljömedicin
  • Anna Bergström, Karolinska institutet, Institutet för miljömedicin
Publicerad: 2012

Umeå universitet

SEAD är en fri multiproxy miljöarkeologi- och paleoekologidatabas samt programvaruutvecklingsprojekt. Databasen innehåller rådata från den vetenskapliga analysen av arkeologiska, kvartärgeologiska och associerade undersö...

  • Philip Buckland, Umeå universitet, Miljöarkeologiska laboratoriet, Institutionen för idé och samhällsstudier
  • Erik J Eriksson, Umeå universitet, Miljöarkeologiska laboratoriet, Institutionen för idé och samhällsstudier
  • Karin Viklund, Umeå universitet, Miljöarkeologiska laboratoriet, Institutionen för idé och samhällsstudier
  • Johan Linderholm, Umeå universitet, Miljöarkeologiska laboratoriet, Institutionen för idé och samhällsstudier
  • Patrik Svensson, Umeå universitet, HUMlab
Publicerad: 2011