Aktiva filter:
qualitative-research

2 träffar

Göteborgs universitet

Datamaterialet innehåller transkriberingar av 12 individuella intervjuer med deltagare som har haft tillgång till ett personcentrerat stöd via telefon och en digital plattform. Intervjuerna handlar om deras erfarenheter ...

  • Emmelie Barenfeld, Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
  • Inger Ekman, Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Publicerad: 2020-10-23
Åtkomst till data via SND

Göteborgs universitet

Syfte: Artikeln är en rapport om en studie av barns erfarenheter av att besöka en allvarligt sjuk/skadad släkting på en intensivvårdsavdelning. Bakgrund: Lite uppmärksamhet har ägnats åt barns erfarenheter och behov när ...

  • Ingegerd Bergbom, Göteborgs universitet
  • Susanne Knutsson, Jönköping University
Publicerad: 2020-02-26
Åtkomst till data via SND