Aktiva filter:
reproduction-biological

4 träffar

Lunds universitet

Studien omfattar tre delar: 1) Insamling av livsstilsfaktorer med hjälp av ett självadministrerat webbaserat frågeformulär 2) Besök till testcentra för blodprovstagning och mätning av fysiologiska parametrar ...

  • Sölve Elmståhl, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Medicin i Malmö. Avdelningen för geriatrik
  • Lars Lind, Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper
  • Maria Albin, Lunds universitet, Institutionen för laboratoriemedicin, Lund, avdelningen för arbets- och miljömedicin
  • +6
Publicerad: 2013-12-19

Lunds universitet

Djurstudier har visat att exponering för polyklorerade bifenyler, PCB kan ge effekter bl.a på menstruationscykeln och nedsatt fertilitet hos honor. Hos människor kan fertilitet mätas genom att undersöka väntetid till gra...

  • Anna Axmon, Lunds universitet, Laboratoriemedicin
  • Lars Hagmar, Lunds universitet, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Institutionen för laboratoriemedicin
  • Ulf Strömberg, Lunds universitet och Region Skåne, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Institutionen för laboratoriemedicin och Arbets- och miljömedicin, Labmedicin Skåne
  • +1
Publicerad: 2013-09-16

Region Skåne

Studien är baserad på kohorter av kvinnor som arbetat inom gummiindustrin eller varit gifta med män som arbetat inom gummiindustrin, samt kvinnor som varit medlemmar i Livsmedelsarbetareförbundet (kontroller). Samtliga k...

  • Anna Axmon, Lunds universitet, Laboratorie medicin
Publicerad: 2013-09-10

Region Skåne

Studien undersökte huruvida arbete som hårfrisör har en negativ inverkan på fertilitet, mätt som tid för att bli gravid och risk för missfall. Metod: Självadministrerade enkäter sändes till 5289 svenska hårfrisörer (svar...

  • Anna Axmon, Lunds universitet, Laboratoriemedicin
Publicerad: 2013-09-09