Sök och beställ data

2 träffar

Aktiva filter
respiratory-sounds

Lunds universitet

Prevalensen av olika luftvägssjukdomar ökar i Skandinavien och även i andra delar av världen. I denna studie har en omfattande enkät med frågor som rör luftvägssjukdomar skickats ut till invånare i Malmö kommun med omgiv...

  • Nihlén Ulf, Lunds universitet
  • Peter Montnemery, Lunds universitet
  • Claes-Göran Löfdahl, Lunds universitet
  • Anna Lindgren, Lunds universitet
Publicerad: 2015-01-08

Karolinska institutet

Både ärftliga och miljörelaterade faktorer påverkar risken att barn insjuknar i lung- och allergirelaterade sjukdomar, men hur dessa faktorer påverkar debutålder och prognos är föga studerat. Likaså är det okänt vilka fa...

  • Magnus Wickman, Karolinska institutet, Institutet för miljömedicin
  • Göran Pershagen, Karolinska institutet, Institutet för miljömedicin
  • Inger Kull, Karolinska institutet, Institutet för miljömedicin
  • Erik Melén, Karolinska institutet, Institutet för miljömedicin
  • Anna Bergström, Karolinska institutet, Institutet för miljömedicin
Publicerad: 2012