Aktiva filter:
road-travel

4 träffar

Trafikverket

Detta är den 22:a studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförs av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Vägverket, som 2002 hade det övergripande ansvaret ...

  • Vägverket
Publicerad: 2008-01-01
Åtkomst till data via SND

Trafikverket

Detta är den nittonde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Vägverket, som 1999 hade det övergripande ansv...

  • Vägverket
Publicerad: 2001-01-01
Åtkomst till data via SND

Trafikverket

Detta är den första studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet. Studien har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1981 hade det övergripande ansvaret för trafi...

  • Trafiksäkerhetsverket
Publicerad: 1996-01-01
Åtkomst till data via SND

Nordiska institutet för samhällsplanering

Forskningsprojektet 'Färdmedelsval vid långväga personresor' genomfördes på uppdrag av Transportforskningsdelegationen (TFD). Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning i två steg. Steg 1 utgjordes av en postal...

  • Mats-G. Engström, Nordiska institutet för samhällsplanering
  • Bengt Sahlberg, Nordiska institutet för samhällsplanering
Publicerad: 1983-01-01
Åtkomst till data via SND