Sök och beställ data

7 träffar

Aktiva filter
rural-population

Göteborgs universitet

Detta är den tjugotredje undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier. Riks-SOM 2008 genom...

  • Göteborgs universitet, SOM-institutet
Publicerad: 2010-04-01

Göteborgs universitet

This data collection contains information about population within the principal occupational groups agriculture, industry and mining, commerce, transport, storage and communication, public service, domestic work and unsp...

  • Lennart Brantgärde, Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
Publicerad: 1992

Göteborgs universitet

This data collection contains information about total population and total number of professionally employed within the principal occupational groups agriculture, industry, commerce, transport, storage and communication,...

  • Lennart Brantgärde, Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
Publicerad: 1992

Göteborgs universitet

This data collection contains information about total population, total number of professionally employed, income and property within the principal occupational groups agriculture and subsidiary industry, industry and cr...

  • Lennart Brantgärde, Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
Publicerad: 1992

Göteborgs universitet

Denna datasamling innehåller information om totalbefolkningen och det totala antalet yrkesverksamma inom de övergripande yrkesklasserna jordbruk med binäringar, industri och hantverk, handel och samfärdsel, allmän förval...

  • Lennart Brantgärde, Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
Publicerad: 1992

Göteborgs universitet

För samtliga kommuner och städer finns uppgifter om totala folkmängden inom huvudgrupperna jordbruk med binäringar, industri och hantverk, samfärdsel och handel, allmän förvaltningstjänst och fria yrken, husligt arbete o...

  • Lennart Brantgärde, Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
Publicerad: 1992

Stockholms universitet

This data collection contains information about total population and total number of professionally employed within the principal occupational groups agriculture, industry, commerce, government services and unspecified o...

  • Peter Hedström, Stockholms universitet, Sociologiska institutionen
Publicerad: 1992