Aktiva filter:
schoolteachers

3 träffar

Göteborgs universitet

DPA-projektet syftade till att kartlägga huvudstrukturer i undervisningsprocessen och att studera relationer mellan processvariabler och produktvariabler. Följande variabelgrupper ingick: 1) Miljövariabler, 2) Lärarkarak...

  • Karl Gustav Stukát, Göteborgs universitet, Pedagogiska institutionen
Publicerad: 2016-07-01
Åtkomst till data via SND

Arbetslivsinstitutet

Verbal aggression och fysiskt våld mellan elever undersöktes genom enkäter till samtliga elever i årskurs 6 och 8 och deras klassföreståndare i en medelstor svensk kommun. Samtliga elever i årskurs 6 och 8 samt deras kla...

  • Miriam Eliasson, Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa
Publicerad: 2007-01-01
Åtkomst till data via SND

Karolinska Institutet

Studien Svenska grundskollärares hälsa och välbefinnande i arbetet ingår i projektet Arbete, hälsa och välbefinnande för lärare och skolledare inom grundskolan samt för lärare inom barnomsorgen. Detta forskningsprojekt i...

  • Sten-Olof Brenner, Karolinska Institutet, Laboratoriet för klinisk stressforskning
Publicerad: 1985-01-01
Åtkomst till data via SND