Sök och beställ data

3 träffar

Aktiva filter
sport

Umeå universitet

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2007 är ”Leisure and Sports”. Detta är första gången studien genomförs med det här temat. International Social Survey Pro...

  • Jonas Edlund, Umeå universitet, Sociologiska institutionen
  • Stefan Svallfors, Umeå universitet, Sociologiska institutionen
Ladda ner data
Publicerad: 2008-01-01

Göteborgs universitet

Under 1972 planerades och igångsattes ett forskningsprojekt vid Lärarhögskolan i Göteborg. Projektet fick arbetsnamnet GAIS-projektet, Gymnastikaktivitet i skolan. Det hade till syfte att studera låg- och mellanstadieele...

  • Göran Patriksson, Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen
  • Bert Aggestedt, Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen
  • Ulla Tebelius, Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen
Publicerad: 1992-01-01

Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier

Innehållsanalysen omspänner perioden 1920-1975. Varje tidningsnamn som valts ut har granskats med 4 nummer per vart 5:e år. Vissa tidningsnamn som varit särskilt svårtillgängliga bakåt i tiden utgör undantag från 5-års r...

  • Roger Bernow, Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier
  • Torsten Österman, Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier
Publicerad: 1986-01-01