Aktiva filter:
sports-training

2 träffar

Göteborgs universitet

Detta är den svenska delen av ett internationellt forskningsprojekt där ca femton olika länder deltog. Syftet med projektet som helhet var att göra jämförelser mellan olika kulturer och länder vad gäller socialisation ti...

  • Lennart Levin, Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen
  • Göran Patriksson, Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen
Publicerad: 1992-01-01
Åtkomst till data via SND

Göteborgs universitet

En enkätundersökning i två delar där en riktar sig till skolelever och den andra till deras föräldrar, med syfte att svara på frågor om ungdomarnas engagemang i olika idrottsrelaterade aktiviteter.

  • Lennart Levin, Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen
  • Göran Patriksson, Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen
  • Ingvar Kinnrell, Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen
Publicerad: 1992-01-01
Åtkomst till data via SND