Sök och beställ data

3 träffar

Aktiva filter
suicidal-ideation

Göteborgs universitet

WAG är en förkortning av projektets engelska namn ”Women and alcohol in Gothenburg”, som på svenska översätts till ”Kvinnor och alkohol i Göteborg”. Studien är longitudinell och startade år 1986. Data har samlats in unde...

  • Gunnel Hensing, Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
  • Fredrik Spak, Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Publicerad: 2014-05-09

Region Skåne

Region Skåne genomför regelbundet folkhälsoenkäter för att kartlägga skåningarnas hälsa och levnads- och miljöförhållanden. Tidigare undersökningar har genomförts 2008, 2004 och 2000. Under 2012 drogs ett obundet slumpmä...

  • Mathias Grahn, Region Skåne, Samhällsanalys
  • Maria Rosvall, Region Skåne, Samhällsanalys
  • Birgit Modén, Region Skåne, Samhällsanalys
Publicerad: 2014-01-20

Karolinska institutet

För att öka kunskaperna inom området psykisk ohälsa startades PART (Psykisk hälsa, Arbete, RelaTioner), en epidemiologisk studie som under sin första fas har kartlagt den psykiska sjukligheten bland 20-64-åringar i Stock...

  • Yvonne Forsell, Karolinska institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap
  • Ingvar Lundberg, Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin
  • Catharina Lavebratt, Karolinska institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Publicerad: 2012-11-20