Aktiva filter:
sustainable-fisheries

2 träffar

Linnéuniversitetet

Biologiska data från kustvatten som genereras i mottagarstyrningsprogram i Kalmar län i Sverige. Databasen består av 13 tabeller. Uppgifterna genereras av provfiske utanför Mönsterås massakälla.

  • Stefan Tobiasson, Linnéuniversitetet
Publicerad: 2019-10-08
Åtkomst till data via SND

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Aqua:s kustfiskedatabas KUL innehåller kvalitetssäkrade fångstdata. KUL har varit i drift sedan 2006. I basen lagras också stickprovsinformation som könsfördelning och uppgifter om enskilda fiskar som längd, vikt, ål...

  • Sveriges lantbruksuniversitet
Publicerad: 2019-01-29