Sök och beställ data

2 träffar

Aktiva filter
tobacco-smoke-pollution

Karolinska institutet

SHEEP (Stockholm Heart Epidemiology Program) är en befolkningsbaserad fall-kontrollstudie av riskfaktorer för förstagångs hjärtinfarkt hos män och kvinnor i åldern 45-70 år boende i Stockholms län. Information om exponer...

  • Johan Hallqvist, Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
  • Karin Leander, Karolinska institutet, Institutet för miljömedicin
Publicerad: 2016-08-26

Karolinska institutet

Både ärftliga och miljörelaterade faktorer påverkar risken att barn insjuknar i lung- och allergirelaterade sjukdomar, men hur dessa faktorer påverkar debutålder och prognos är föga studerat. Likaså är det okänt vilka fa...

  • Magnus Wickman, Karolinska institutet, Institutet för miljömedicin
  • Göran Pershagen, Karolinska institutet, Institutet för miljömedicin
  • Inger Kull, Karolinska institutet, Institutet för miljömedicin
  • Erik Melén, Karolinska institutet, Institutet för miljömedicin
  • Anna Bergström, Karolinska institutet, Institutet för miljömedicin
Publicerad: 2012