Aktiva filter:
trains

2 träffar

Göteborgs universitet

I bostadsområden nära järnvägstunnlar hörs inga luftburna ljud från järnvägen, men invånarna kan utsättas för stomljud. Luftburna ljud nattetid har visat sig ha potentiellt störande effekter på sömnen, men sedan tidigare...

  • Mikael Ögren
Publicerad: 2018-06-29
Åtkomst till data via SND

Nordiska institutet för samhällsplanering

Forskningsprojektet 'Färdmedelsval vid långväga personresor' genomfördes på uppdrag av Transportforskningsdelegationen (TFD). Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning i två steg. Steg 1 utgjordes av en postal...

  • Mats-G. Engström, Nordiska institutet för samhällsplanering
  • Bengt Sahlberg, Nordiska institutet för samhällsplanering
Publicerad: 1983-01-01
Åtkomst till data via SND