Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

 • Tillgänglighetsnivå för data

 • Åtkomst till data via SND
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga
 • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.

Upptäck våra samlingar!

En samling består av studier som på något sätt hör ihop, antingen för att de ingår i samma serie, hör till samma forskningsinfrastruktur eller är genomförda under samma forskningsexpedition.

Vi tillhandahåller också specialsamlingarna “Svenska partiprogram och valmanifest” och Gallupinstitutets opinionsundersökningar från åren 1942-1956.

Aktiva filter:
Text

206 träffar

Luleå tekniska universitet

Detta dataset är en sammanställning av nyckelord och fraser från nio scenarieövningar som bygger på en metod för att skapa "extended socioeconomic pathways" (för detaljerad beskrivning, se Nilsson et al 2017). I metoden ...

 • Annika E. Nilsson, Luleå Tekniska Universitet, Avdelningen för samhällsvetenskap
Publicerad: 2022-01-19
Åtkomst till data via SND

Lunds universitet

Transkriberade och anonymiserade intervjuer, genomförda mellan oktober 2018 och februari 2020. Alla intervjuer gjordes i en "medskapande narrativ form", och var i två delar. Den första delen inleddes med frågan: "kan du ...

 • Gabriel Raoust, Lunds universitet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund, Obstetrik och Gynekologi, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, Lund, Sverige
 • Stefan Hansson, Lunds Universitet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund, Obstetrik och Gynekologi, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, Lund, Sverige
Publicerad: 2022-01-14
Åtkomst till data via SND

Sveriges lantbruksuniversitet

Mål att karaktärisera differentially expressed miRNAs mellan friska Norska skogkatter och friska huskatter, samt jämföra med katter med hypertrofisk kardiomyopati (HCM). Sex kastrerade friska katter, tre huskatter (DOM) ...

 • Sofia Hanås, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper
 • Julie Lorent, Science for Life Laboratory
 • Åsa Ohlsson, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjursgenetik
Publicerad: 2022-01-07
Åtkomst till data via SND

Mittuniversitetet

Datasetet består av bilder på fåglar i vindkraftsparker. Den samlas in i två vindkraftsparker i Danmark, Skagen och Klim. Varje bild har sin motsvarande textfil som innehåller objektets plats. Datasetet ligger till grund...

 • Hiba Alqaysi, Mittuniversitetet
Publicerad: 2021-12-08
Åtkomst till data via SND

Mittuniversitetet

Studien undersöker svenska 15 åriga elevers prestation i det digitala OECD-studien Programme for International Student Assessment PISA-provet 2015. Data hos OECD innehåller svenska elevers resultat i PISA-undersökningen ...

 • Magnus Oskarsson, Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap
 • Marcus Sundgren, Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap
Publicerad: 2021-11-30
Åtkomst till data via SND

Umeå universitet

Projektets syfte är att utveckla bättre metoder för prevention av hjärtkärlsjukdom. Den bygger på hypotesen att bildbaserad information om subklinisk åderförkalkning (i) ökar precisionen i bedömningen av risk för hjärtkä...

 • Umeå Universitet, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin
 • Ulf Näslund, Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin
 • Margareta Norberg, Umeå universitet, Institutionen för Epidemiologi och global hälsa
 • +12
Publicerad: 2021-11-19

Sveriges lantbruksuniversitet

Data genererades från ett plottexperiment i Lönnstorp, Sverige, som blandar raps (OSR) med olika baljväxter för att bedöma skadedjur, patogener och ogräs 2019-2020. För mer information, se beskrivning av dataset.

 • Sara Emery, Sveriges lantbruksuniversitet, Ekologi
Publicerad: 2021-11-18
Åtkomst till data via SND

Mittuniversitetet

En permobil utrustad med kamera för att detekterar en vårdgivarens fötter bredvid rullstolen. Datasetet innehåller bilder (både färgbilder och distansbilder) med och utan fötter samt annotering av varje objekt som ska de...

 • Cristian Vilar, Mittuniversitetet
Publicerad: 2021-11-16
Åtkomst till data via SND

Högskolan i Skövde

Vi analyserade material av Corynosoma material (C. magdaleni Montreuil, 1958, C. semerme (Forssell, 1904) Lühe, 1911 och C. strumosum (Rudolphi, 1802) Lühe, 1904) från gråsäl (Halichoerus grypus) och vikare (Pusa hispida...

 • Sonja Leidenberger, Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap
 • Sven Boström, Naturhistoriska riksmuseet, Enheten för zoologi
 • Matthew Wayland, Universitet Cambridge
Publicerad: 2021-11-16

Stockholms universitet

Svenskt teckenspråkslexikon (2008—) uppdateras kontinuerligt med nya tecken och meningsexempel. För varje uppslagstecken finns teckendemonstration och fotoillustration. För många av dem tillkommer demonstration av mening...

 • Thomas Björkstrand, Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik
 • Johanna Mesch, Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik
Publicerad: 2021-11-10