Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

Sök och beställ data

3 träffar

Aktiva filter
Finska

Göteborgs universitet

NordChild-studien är en tvärsnittsstudie av barn mellan 2-17 år från de fem Nordiska länderna; Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Data samlades in via postenkät. Ett randomiserat urval baserat på ålder och kön ...

  • Lennart Köhler, Nordiska hälsovårdshögskolan
  • Bo Eriksson, Nordiska hälsovårdshögskolan
Ladda ner data
Publicerad: 2019-04-11

Språkbanken

Lexikon för invandrare. Andra upplagan.

Publicerad: 2012-05-30

Stockholms universitet

År 1968 genomfördes på låginkomstutredningens initiativ den första levnadsnivåundersökningen (LNU), en undersökning som blivit stilbildande. Såväl i den löpande svenska statistikproduktionen genom SCB:s ULF-undersökninga...

  • Sten Johansson, Stockholms universitet, Institutet för social forskning
  • Robert Erikson, Stockholms universitet, Institutet för social forskning
  • Jan O. Jonsson, Stockholms universitet, Institutet för social forskning
  • Michael Tåhlin, Stockholms universitet, Institutet för social forskning
Publicerad: 1999