Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

 • Tillgänglighetsnivå för data

 • Åtkomst till data via SND
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga
 • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.

Upptäck våra samlingar!

En samling består av studier som på något sätt hör ihop, antingen för att de ingår i samma serie, hör till samma forskningsinfrastruktur eller är genomförda under samma forskningsexpedition.

Vi tillhandahåller också specialsamlingarna “Svenska partiprogram och valmanifest” och Gallupinstitutets opinionsundersökningar från åren 1942-1956.

Aktiva filter:
Svenska

1189 träffar

Luleå tekniska universitet

 • Drivers of change in the Nordic Arctic: Compiled keywords from nine exploratory scenario exercises 2015-2020

Detta dataset är en sammanställning av nyckelord och fraser från nio scenarieövningar som bygger på en metod för att skapa "extended socioeconomic pathways" (för detaljerad beskrivning, se Nilsson et al 2017). I metoden ...

 • Annika E. Nilsson, Luleå Tekniska Universitet, Avdelningen för samhällsvetenskap
Publicerad: 2022-01-19
Åtkomst till data via SND

Lunds universitet

 • 17 individuella djup-intervjuer med obstetriker och gynekologer om deras beslutsprocess i akuta förlossningssituationer

Transkriberade och anonymiserade intervjuer, genomförda mellan oktober 2018 och februari 2020. Alla intervjuer gjordes i en "medskapande narrativ form", och var i två delar. Den första delen inleddes med frågan: "kan du ...

 • Gabriel Raoust, Lunds universitet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund, Obstetrik och Gynekologi, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, Lund, Sverige
 • Stefan Hansson, Lunds Universitet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund, Obstetrik och Gynekologi, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, Lund, Sverige
Publicerad: 2022-01-14
Åtkomst till data via SND

Mittuniversitetet

 • PISA-undersökningen

Studien undersöker svenska 15 åriga elevers prestation i det digitala OECD-studien Programme for International Student Assessment PISA-provet 2015. Data hos OECD innehåller svenska elevers resultat i PISA-undersökningen ...

 • Magnus Oskarsson, Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap
 • Marcus Sundgren, Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap
Publicerad: 2021-11-30
Åtkomst till data via SND

Stockholms universitet

 • Bitransitiver i svenskan. En bruksbaserad studie av dubbelobjektskonstruktionen och semantiskt likvärdiga prepositionsobjektskonstruktioner 1800–2016

Studien undersöker bruket av svenskans dubbelobjektskonstruktion (DOK) och jämför detta med tre semantiskt likvärdiga prepositionsobjektskonstruktioner (POK:ar): till-POK:en, åt-POK:en och för-POK:en. Studien har ett dia...

 • Fredrik Valdeson, Stockholms universitet
Publicerad: 2021-11-05
Åtkomst till data via SND

Göteborgs universitet

 • Statistik över namn efter födelseland 2020

Detta dataset innehåller statistik över namn (tilltalsnamn på kvinnor, tilltalsnamn på män, samt efternamn) efter födelseland. Totalt är det 231 505 namn uppdelade på 202 länder. Datan kommer från SCB:s befolkningsstatis...

 • Peter M. Dahlgren, Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)
Publicerad: 2021-11-02
Åtkomst till data via SND

Göteborgs universitet

 • Nyhetsartiklar och förstasidor från 19 svenska nyhetssajter under coronapandemin 2020-2021

Detta dataset innehåller nyhetsartiklar från svenska nyhetssajter under coronapandemin 2020–2021. Syftet var att utveckla och testa nya metoder för insamling och analyser av stora nyhetsmaterial. Totalt finns det 677 151...

 • Peter M. Dahlgren, Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)
Publicerad: 2021-11-02
Åtkomst till data via SND

Göteborgs universitet

 • Svenska studier av personer med neurosedynskada: 1987 - 2009

Sedan slutet av 1980-talet har ett antal forskningsstudier av de svenskar som fötts med neurosedynskada (talidomidembryopati - TE) genomförts vid Göteborgs universitet. Ansvarig för de ursprungliga studierna var Dr Kerst...

 • Lotta Sjögreen, Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
 • Kerstin Strömland, Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Publicerad: 2021-10-26
Åtkomst till data via SND

Göteborgs universitet

 • SOM-undersökningen om coronaviruset 2020

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört nationella undersökningar. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par fo...

 • Göteborgs universitet, SOM-institutet
Publicerad: 2021-10-26
Åtkomst till data via SND

Göteborgs universitet

 • Journalisternas frågor under Folkhälsomyndighetens presskonferenser under coronapandemin 2020

Detta dataset innehåller frågor/turordningar som ställdes av journalister under Folkhälsomyndighetens presskonferenser under coronapandemin under hela 2020, samt under personliga intervjuer med myndighetsföreträdare (frä...

 • Peter M. Dahlgren, Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)
Publicerad: 2021-09-10
Åtkomst till data via SND

Sveriges lantbruksuniversitet

 • Svensk skogsfenologi

Som en del av SLU:s fortlöpande miljöanalys, samlar universitetets skogliga försöksparker in detaljerade fenologiska mätningar och observationer på björk, gran, tall, blåbär och lingon, sedan 2006. Detta dataset innehåll...

 • Ola Langvall, Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning
 • Mikaell Ottosson Löfvenius, Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning
Publicerad: 2021-08-05
Åtkomst till data via SND