Sök och beställ data

3 träffar

Aktiva filter
anders-westholm

Uppsala universitet

Medborgarundersökningen 2002-2003 (MBU02-03) är en uppföljning av de medborgarundersökningar som genomfördes 1987 och 1997 (SND 0474, SND 0796) . Undersökningarna syftar till att studera medborgarnas möjligheter till att...

  • Anders Westholm, Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Karin Borevi, Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Per Strömblad, Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 2016-06-30

Uppsala universitet

Liksom den tidigare undersökningen var 1997 års undersökning uppbyggd som en kartläggning av medborgarnas aktiviteter och möjligheter att påverka inom den 'lilla demokratin' såväl som inom den 'stora demokratin'. Den 'li...

  • Anders Westholm, Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Jan Teorell, Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 2003

Uppsala universitet

Denna undersökning ingår som en delundersökning i Maktutredningen och handlar om medborgarnas möjligheter att påverka. För den del av studien som rör möjligheter att påverka sin egen situation har sex livsområden valts u...

  • Anders Westholm, Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Olof Petersson, Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 1995