Sök och beställ data

3 träffar

Aktiva filter
daniel-slunge

Göteborgs universitet

Datamaterialet innehåller variablerna som använts i studien "Vem är rädd för fästingar och fästingburna sjukdomar? Resultat från en enkätundersökning i Skandinavien", av Slunge et al 2019. Frågeformuläret som används vid...

  • Daniel Slunge, Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik
  • Solveig Jore, Folkhelseinstituttet
  • Karen Angeliki Krogfelt, Statens Serum Institut
  • Martin Tugwell Jepsen, Statens Serum Institut
  • Anders Boman, Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik
Ladda ner data
Publicerad: 2019-11-04

Göteborgs universitet

Vi analyserar vilken roll riskuppfattningar och riskexponering spelar för fem olika sätt att skydda sig mot fästingbett, TBE och borrelia. Vi finner ett starkt positivt samband mellan exponering och att undersöka kroppen...

  • Daniel Slunge, Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik
Ladda ner data
Publicerad: 2018-05-22

Göteborgs universitet

Studien undersöker betalningsviljan för TBE vaccin, vaccinationsgrad, vilka som vaccinerar sig vid gällande marknadspriser och effekten av en möjlig vaccinsubvention.

  • Daniel Slunge, Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik
Ladda ner data
Publicerad: 2015-11-22