Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

Sök och beställ data

2 träffar

Aktiva filter
eva-lindberg

Uppsala universitet

Kohorten "Sömn och Hälsa hos Män (SHM)" undersöktes första gången 1984 med frågeformulär och en subgrupp studerades med polysomnografi vilket då utgjorde världens första populationsbaserade prevalensstudie avseende sömna...

  • Eva Lindberg, Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper
Publicerad: 2015-05-07

Uppsala universitet

Tidigare forskning om sömnapnésyndrom har framför allt utförts bland män, och manliga patienter är fortfarande överrepresenterade på sömnkliniker. Den här studien startade år 2000 med ett frågeformulär som skickades till...

  • Eva Lindberg, Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper
Publicerad: 2015-04-29