Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

Sök och beställ data

14 träffar

Aktiva filter
jorgen-westerstahl

Göteborgs universitet

En medborgarundersökning i 28 svenska kommuner i anslutning till de kommunala valen 1991. Frågeområden som togs upp: Hur fungerar den offentliga servicen och hur stora insatser bör göras på olika områden; De politiska pa...

 • Folke Johansson, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
 • Jörgen Westerståhl, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
 • Lars Strömberg, Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor
Publicerad: 1992

Göteborgs universitet

Intervjun kom i huvudsak att kretsa kring följande tre ämnen: a) Intervjupersonens "flyttningshistoria" till och inom storstockholmsområdet. Dessutom försökte man utröna intervjupersonens inställning till sin nuvarande b...

 • Jörgen Westerståhl, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 1991

Göteborgs universitet

Syftet med undersökningen var att försöka klarlägga den bild av omvärlden som förmedlats av dagspressen i Sverige vid olika tidpunkter. Då tidningarna som medium vänder sig till ett massauditorium och försöker tillgodose...

 • Jörgen Westerståhl, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 1991

Göteborgs universitet

Since 1956 a election study have been carried out in conjunction with every parliamentary election in Sweden. Likewise studies have been carried out in conjunction with the two referenda that have taken place since then....

 • Bo Särlvik, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
 • Jörgen Westerståhl, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 1987

Göteborgs universitet

I studiet av kärnkraftsfrågan i valet 1976 ingår två undersökningar, dels en intervjuundersökning av väljarna - Väljarna och kärnkraften - dels föreliggande undersökning som är en innehållsanalys av energidebatten i mass...

 • Sören Holmberg, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
 • Karl Branzén, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
 • Jörgen Westerståhl, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 1984

Göteborgs universitet

On the request of the Board of the Swedish Broadcasting Corporation and the Labour Movement´s Archives, this survey was carried through of the news examination of the SBC and the treatment of the Swedish daily press of t...

 • Jörgen Westerståhl, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 1982

Göteborgs universitet

Valundersökningen 1956 är den första riksomfattande studien i serien undersökningar kring partival, valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. I denna undersö...

 • Jörgen Westerståhl, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
 • Bo Särlvik, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 1982

Göteborgs universitet

The second project started as a result of a decision of the Swedish Parliament taken in December 1978. The research program was designed by a government commission, the Commission on Local Democracy, in collaborations wi...

 • Lennart Brantgärde, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
 • Håkan Magnusson, Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen
 • Jörgen Westerståhl, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
 • Lars Strömberg, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
 • Janerik Gidlund, Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen
 • Gunnar Wallin, Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen
 • Leif Johansson, Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen
 • Gunnar Törnqvist, Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Lars-Olof Olander, Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Jan Widberg, Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Publicerad: 1982

Göteborgs universitet

Studien har utförts som en del i projektet ”Den kommunala självstyrelsen”, ett samarbete mellan statsvetenskapliga institutioner vid fem svenska universitet 1965-1971, strax innan den omfattade kommunsammanslagningen som...

 • Jörgen Westerståhl, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 1982

Göteborgs universitet

En undersökning genomförd i 36 svenska kommuner under valrörelserna för det lokala allmänna valet 1970. Innehåller frågor om bland annat val av parti, partisympati, attityder, medieval, kunskap om lokal politik och fört...

 • Jörgen Westerståhl, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 1982