Utökade filter
  • Datum
  • Tidsålder
Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

Sök och beställ data

1 träffar

Aktiva filter
kommitten-for-motverkande-av-missbruk-vid-overgang-till-friare-spritforsaljning

Göteborgs universitet

Datamaterialet ingår i SND:s samling av Gallupinstitutets mätningar från 1942 till 1956. Gallupundersökningarna ger en bra bild av det svenska opinionsläget under 40- och 50-talet, en intressant tid där krigstid och rans...

  • Kommittén för motverkande av missbruk vid övergång till friare spritförsäljning
  • Svenska Gallupinstitutet AB
Publicerad: 2015-09-07