Sök och beställ data

2 träffar

Aktiva filter
lars-lind

Uppsala universitet

PIVUS-studien startade 2001 med ett slumpmässigt urval av 1000 individer i åldern 70 år, boende i Uppsala. Det primära syftet var att undersöka den prediktiva kraften i olika mätningar av endotelfunktion och arteriell ef...

  • Lars Lind, Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper
Publicerad: 2015-04-19

Lunds universitet

Studien omfattar tre delar: 1) Insamling av livsstilsfaktorer med hjälp av ett självadministrerat webbaserat frågeformulär 2) Besök till testcentra för blodprovstagning och mätning av fysiologiska parametrar ...

  • Sölve Elmståhl, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Medicin i Malmö. Avdelningen för geriatrik
  • Lars Lind, Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper
  • Maria Albin, Lunds universitet, Institutionen för laboratoriemedicin, Lund, avdelningen för arbets- och miljömedicin
  • Marju Orho-Melander, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, avdelningen för diabetes och kardiovaskulär sjukdom - genetisk epidemiologi
  • Anders Bjartell, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, enheten för urologisk cancerforskning
  • Ingemar Petersson, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund, avdelningen för ortopedi
  • Paul Franks, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, avdelningen för genetisk och molekylär epidemiologi
  • Karin Källén, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund, Tornbladinstitutet
  • Peter M Nilsson, Lunds universitet, Medicinska Fakulteten
Publicerad: 2013-12-19