Sök och beställ data

1 träffar

Aktiva filter
lars-nyberg

Umeå universitet

Betulaprojektet är en longitudinell studie av åldrande, minne och demens. Insamlingen till projektet pågick mellan 1988 -2014. Studien startade genom att 1000 slumpmässigt utvalda personer i Umeås kommun inkluderades f...

  • Lars Nyberg, Umeå universitet, Integrativ medicinsk biologi
  • Lars-Göran Nilsson, Stockholms universitet, Psykologiska institutionen
  • Rolf Adolfsson, Umeå universitet, Psykiatri
  • Lars Bäckman, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Publicerad: 2012