Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

 • Åtkomst till data via SND =
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör =
  Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga =
  Data är fritt tillgängliga

Sök och beställ data

13 träffar

Aktiva filter
lennart-brantgarde

Göteborgs universitet

Undersökningen innehåller delar av de frågeställningar - frågorna 6, 39, 40 och 55 - som ställdes i Eurobarometer 38.1 samt bakgrundsfrågor rörande partisympati, röstande i föregående val, placering på höger-vänsterskala...

 • Lennart Brantgärde, Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
Publicerad: 2007

Göteborgs universitet

This data collection contains information about population within the principal occupational groups agriculture, industry and mining, commerce, transport, storage and communication, public service, domestic work and unsp...

 • Lennart Brantgärde, Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
Publicerad: 1992

Göteborgs universitet

This data collection contains information about total population and total number of professionally employed within the principal occupational groups agriculture, industry, commerce, transport, storage and communication,...

 • Lennart Brantgärde, Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
Publicerad: 1992

Göteborgs universitet

This data collection contains information about total population, total number of professionally employed, income and property within the principal occupational groups agriculture and subsidiary industry, industry and cr...

 • Lennart Brantgärde, Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
Publicerad: 1992

Göteborgs universitet

Denna datasamling innehåller information om totalbefolkningen och det totala antalet yrkesverksamma inom de övergripande yrkesklasserna jordbruk med binäringar, industri och hantverk, handel och samfärdsel, allmän förval...

 • Lennart Brantgärde, Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
Publicerad: 1992

Göteborgs universitet

För samtliga kommuner och städer finns uppgifter om totala folkmängden inom huvudgrupperna jordbruk med binäringar, industri och hantverk, samfärdsel och handel, allmän förvaltningstjänst och fria yrken, husligt arbete o...

 • Lennart Brantgärde, Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
Publicerad: 1992

Göteborgs universitet

I samband med att Lennart Brantgärde under perioden 1988-1991, erhöll projektmedel från HSFR för projektet "Politiska förändringsprocesser ur regionalt perspektiv", framkom behovet att registrera de äldre svenska folkräk...

 • Lennart Brantgärde, Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
Publicerad: 1992

Göteborgs universitet

Den 27 augusti 1922 hölls i Sverige en rådgivande folkomröstning om alkoholförbud. Den av riksdagen tillsatta Nykterhetskommittén hade uppsatt ett krav på minst 60% röster för att förbudet skulle införas. Detta uppnåddes...

 • Lennart Brantgärde, Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
Publicerad: 1991

Göteborgs universitet

This survey is part of the research program ´Local government - an evaluation of the reform of amalgamation of municipalities´. The purpose was to illustrate the treatment of the local press of local politics in 1979. In...

 • Lennart Brantgärde, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 1982

Göteborgs universitet

This study is part of the project ´Swedish government official reports´. The purpose of the study is to shed light upon the use of government investigations in modern legislation during the period 1945-1976. A random sam...

 • Lennart Brantgärde, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
 • Lars Strömberg, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 1982