Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

Sök och beställ data

6 träffar

Aktiva filter
olof-petersson

Göteborgs universitet

In connection with the election to the student union in April 1969, students at Göteborg University were asked a number of questions concerning their university studies, the UKAS-reform, student union politics and politi...

 • Olof Petersson, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 1996

Uppsala universitet

Denna undersökning ingår som en delundersökning i Maktutredningen och handlar om medborgarnas möjligheter att påverka. För den del av studien som rör möjligheter att påverka sin egen situation har sex livsområden valts u...

 • Anders Westholm, Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen
 • Olof Petersson, Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 1995

Uppsala universitet

Within the report on power ´Maktutredningen´, several studies of the creation of public opinion and its influence on the exercise of power in Sweden were carried out. The purpose of this survey is to describe some key gr...

 • Olof Petersson, Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen
 • Ingrid Carlberg, Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 1992

Uppsala universitet

Denna undersökning ingår som en delundersökning i Maktutredningen och handlar om regeringskansliets kontakter. Med kontakt avses personlig kontakt med företrädare för till exempel departement, myndighet, organisation, et...

 • Olof Petersson, Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 1991

Göteborgs universitet

Valundersökningen 1976 är den sjunde riksomfattande studien i serien undersökningar kring partival, valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Denna undersökn...

 • Olof Petersson, Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen
 • Statistiska centralbyrån
Publicerad: 1982

Göteborgs universitet

This study is number six in the collection of Swedish election studies carried out in connection with a general election. In 1973 a new kind of panel was introduced. This was a two-run panel, in which half of the 1973 sa...

 • Olof Petersson, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
 • Bo Särlvik, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
 • Statistiska centralbyrån
Publicerad: 1982