Sök och beställ data

2 träffar

Aktiva filter
stefan-bergman

FoU Spenshult

Individerna i studien valdes ut år 1995 från totalt 70 704 invånare, mellan 20-74 år, i två sjukvårdsdistrikt (Halmstad och Laholm) med blandad stads-och landsbygdsbefolkning. I var och en av de två kommunerna valdes var...

  • Stefan Bergman, FoU Spenshult
Publicerad: 2014-10-29

Uppgift ej tillgänglig, kontakta SND för mer information

Patientkohorten identifierades genom att söka efter individer med minst en spondylartritrelaterad diagnos (ICD-10-kod) registrerad i Region Skånes vårddatabas mellan 2003 och 2007. Kohorten besvarade två postenkäter, gen...

  • Stefan Bergman, FoU Spenshult
  • Ann Bremander, FoU Spenshult
  • Sofia Löfvendahl, Region Skåne, Epidemiologi och registercentrum syd
  • Emma Haglund, FoU Spenshult
  • Lennart Jacobsson, Göteborgs universitet, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning
  • Ingemar Petersson, Region Skåne, Epidemiologi och registercentrum syd
Publicerad: 2014-02-27