Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

  • Tillgänglighetsnivå för data

  • Åtkomst till data via SND
    Åtkomst till data via SND
  • Åtkomst till data via extern aktör
  • Data är fritt tillgängliga
  • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.
Aktiva filter:
Arkeologikonsult

3 träffar

Arkeologikonsult

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Under tidig höst 2008 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning (etapp 1) inom ett område från Ingelstad trafikplats via Händelö till Ljur...

  • Arkeologikonsult
Publicerad: 2012-06-13
Åtkomst till data via SND

Arkeologikonsult

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Vid förundersökning av RAÄ 9 påträffades boplatsspår på två ställen. Det södra området innehöll ett flertal anläggningar. Analysen av makroprovern...

  • Arkeologikonsult
Publicerad: 2012-06-13
Åtkomst till data via SND

Arkeologikonsult

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland (dnr 431-2414-09) genomfört en arkeologisk förundersökning på fastigheterna Lårsta...

  • Arkeologikonsult
Publicerad: 2012-06-13
Åtkomst till data via SND